Ban Biên Tập SUOINGUONTINHTHUONG.VN

- Cố vấn: Đại Đức Thích Phước Ngọc - UV Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN

- Biên tập: Đại Đức Thích Phước Thông - Phước Thành - Phật tử Diệu Tâm

- Kỹ thuật - thiết kế: Phật tử Thành Thông - Diệu Tâm

- Hình ảnh: Đạt Ma Thành

MỌI THÔNG TIN GÓP Ý, ỦNG HỘ, CỘNG TÁC BÀI VỞ XIN QUÝ VỊ HOAN HỶ LIÊN LẠC:

VP CHÙA PHƯỚC QUANG - TT CNV PG SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG

ĐC: Số 02, Võ Tấn Đức, Khóm 2, TT Tam Bình, Tam Bình, Vĩnh Long

Tell - Fax: 0703 860 765
Email: phuocquangtuvn@yahoo.com - www.suoinguontinhthuong.vn 
CONTACT TO PHUOC QUANG TEMPLE OR 
TRANSFER DONATION TO THE ORPHANAGE CENTER

Address: 120 Vo Tuan Duc Street, Tam Binh District, Vinh Long Province, Viet Nam.
Tel - Fax: (+84) 703 860 365
Email: phuocquangtuvn@yahoo.com - website: www.suoinguontinhthuong.vn