Tin tức khác
#
Tạp chí Giáo Dục & Xã Hội: Suối nguồn tình thương- tâm huyết của một nhà Sư
30/08/2016 08:54
Đạo pháp bất ly thế gian giác Đạo sáng dân lành đất nước vinh Xưa nay Phật giáo cùng Dân tộc Chung sức đồng tâm non nước vẹn gìn Niềm tin, hạnh phúc cùng vun xới Đạo - Đời gắn kết ngát hương thanh