Tin tức khác
#
Trang Vietnamplus+: Người sáng lập Cô nhi viện Phật giáo đầu tiên ở VN
31/08/2016 03:03
“Em mơ gì trong giấc ngủ co ro Bên hiên lạnh, gầm cầu, cuối phố? Em mơ gì trong kiếp mù lòa Hình ảnh mẹ, cha nhạt nhòa tăm tối?…”
#
Tạp chí Giáo Dục & Xã Hội: Suối nguồn tình thương- tâm huyết của một nhà Sư
30/08/2016 08:54
Đạo pháp bất ly thế gian giác Đạo sáng dân lành đất nước vinh Xưa nay Phật giáo cùng Dân tộc Chung sức đồng tâm non nước vẹn gìn Niềm tin, hạnh phúc cùng vun xới Đạo - Đời gắn kết ngát hương thanh